Met ingang van 1 januari 2014 wordt de ingangsdatum waarop de tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente mag ingaan gelijk aan het jaar waarin u uw AOW leeftijd heeft bereikt.
Overgangsregeling
Heeft u vóór 1 januari 2014 een lijfrente opbouwrekening/polis afgesloten, dan bestaat er de mogelijkheid om te kiezen:

U mag kiezen om met het saldo op 31 december 2013 (inclusief waardeaangroei) in het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt uit te laten keren of u mag ervoor kiezen om de uitkering te laten starten in het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt.
Maar…. gaat u ná 31 december 2013 door met sparen op uw huidige lijfrente opbouwrekening/polis? Dan moet u de waardeaangroei en de stortingen vanaf 1 januari 2014 gebruiken voor een oudedagslijfrente die ingaat in het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt.
Overbruggingslijfrente
De nieuw regelgeving heeft ook direct invloed op de einddatum van de overbruggingslijfrente. U heeft de volgende keuzes:

– Einddatum in het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt
– Einddatum in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt
– Einddatum is gelijk aan de pensioengerechtigde leeftijd
Keuze maken
Indien u de vrijheid wilt behouden om met het opgebouwde saldo zelf te bepalen of u de ingangsdatum in het jaar waarin u 65 jaar wordt of in het jaar wanneer u uw AOW leeftijd heeft bereikt, is het vooral van belang dat u vanaf 31 december 2013 geen nieuwe stortingen op uw huidige lijfrenterekening stort. U kunt dan het beste een nieuwe lijfrenterekening openen voor het storten van toekomstige stortingen.
Uiteraard helpen wij u graag met het maken van de beste keuze.