Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, gaat het voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) over het inzetten van pensioenpremies voor het aflossen van hypotheekschulden nader bestuderen.

Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van D66, de ChristenUnie en de SGP heeft Klijnsma besloten de verkenning uit te breiden met een alternatief voorstel. Dit alternatief houdt in dat werknemers (onder voorwaarden) de mogelijkheid kunnen krijgen om een deel van hun opgebouwde pensioenaanspraken af te kopen voor het aflossen van hun hypotheekschuld.

Voor een zorgvuldig oordeel over de juridische aspecten van het alternatieve voorstel en over de consequenties voor pensioenuitvoerders is aanvullend onderzoek en overleg met externe partijen noodzakelijk. Het is hierdoor niet meer mogelijk de verkenning vóór het zomerreces af te ronden. Klijnsma zal de uitkomst van de verkenning van de gezamenlijke voorstellen in het najaar aan de Tweede Kamer doen toekomen.

 

Bron: Rijksoverheid